İstanbul Üniversitesi
Data Club

İnsanlık tarihinden itibaren dünyayı şekillendiren birçok güç olmuştur.
Bu dönemin ise en önemli kavramı “Big Data” yani “Büyük Veri”dir.

Ekibimiz

Yönetim

Yazılar & Etkinlikler