Covid-19’un Üniversite Öğrencileri Üzerine Etkileri

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler gereği uzun bir süredir evdeyiz. Eğitim ve öğretimin uzaktan
devam ettiği süreçte Data Club olarak üniversite öğrencilerinin neler hissettiklerini görmek istedik.
Birbirinden farklı üniversitelerden öğrencilerin katıldığı ankette, cevaplayıcıların %68’ini kadın
öğrenciler oluşturdu.

Pandemi sürecinde evde kalmanızın olumlu yönleri neler sorumuza katılımcıların %69’u dizi-film izlemeye zaman ayırdığını, %68’i dinlendiğini, %60 ise ailesiyle zaman geçirdiğini belirtti. Üniversite öğrencilerinin %25’i fiziksel aktiviteyle ilgilenirken, öğrencilerin %31’i yeni hobiler edindiğini belirtti. Ders çalışmaya ise ortalama zaman ayrıldı.

Cinsiyete göre farklılığa bakıldığında kadın öğrencilerin %70’i dinlendiğini söylerken, erkek öğrencilerin ise %70’i dizi-film izlemeye zaman ayırdığını belirtti. Fiziksel aktivitelerde ise kadın öğrencilerin farkı görülmekte. Kadın öğrencilerin %30’u spora başlarken erkek öğrencilerin ise sadece %12’si spora başladığını belirtti.

Pandemi sürecinde evde kalmanızın olumsuz yönleri neler sorumuza katılımcıların % 86’sı sosyal çevresini özlediğini ve % 72’si fiziksel aktivitelerinin kısıtlandığı cevabını verdi. Katılımcıların yarıdan fazlası (% 61) ise motivasyon kaybı yaşadığını belirtirken katılımcıların yarısı ise odaklanma sorunu yaşadı.

Cinsiyete göre ise kadın öğrenciler (%89) erkeklere göre (%79) sosyal çevresini daha fazla özlerken erkek öğrencilere göre (%36) daha fazla odaklanma sorunuyla karşılaştı (%57).

Uzaktan eğitimin olumlu getirisi olarak en başta ulaşıma harcanan zamandan tasarruf gelmekte iken olumsuz olarak da online eğitim sırasında derslere odaklanamamak geliyor.

Kadın öğrencilerin %51’i hem olumlu, hem olumsuz etkileri olduğunu, %8’i ise herhangi bir etkisi olmadığını düşünüyor. Kadın öğrencilerin %30’u ise olumsuz etkilendiklerini dile getirirken geriye kalan %11’lik öğrenci grubu ise olumlu etkileri olduğunu belirtti.

Erkek öğrencilerin ise %49’u hem olumlu

, olumsuz etkileri olduğunu düşünmekte. Bunun yanında ise erkek öğrenci grubunun %12’si herhangi bir şekilde etkilenmediğini söylemekte. Olumsuz etkilendiğini düşünen öğrenciler ise erkek öğrenci grubunun %29’unu oluşturmaktadır.

Üniversite öğrencilerine pandemi haberlerini takip edip etmediklerini sorduğumuzda ise:
Kadın üniversite öğrencilerin %97’si, erkek üniversite öğrencilerin %86’sı pandemi haberlerini takip ettiğini belirtti.

Pandemi haberlerini hangi yayın organlarından takip ettiklerini sorduğumuzda ise %76 ile sosyal medya birinci sırada yer aldı. İnternet %75, televizyon ise %58 ile sosyal medyayı takip etti.

Pandemi haberlerini hangi sıklıkta takip ediyorsunuz sorumuza ise yanıtlar şu şekilde oldu:
Erkek üniversite öğrencilerinin %65’i pandemi haberlerini her gün takip ederken, kadın üniversite öğrencilerinin %52’si her gün takip etmektedir.

Hayatın normale dönmesi sonrasında yapmak istedikleriniz neler diye sorduğumuzda ise aldığımız cevaplardan hepimizin sevdiklerimizle doya doya vakit geçirmek istediğimizi gördük.

Pandemi sonrasında hayatın eski normale dönüp dönmeyeceğini sorduğumuzda ise %63 Hayır cevabını aldık.

Pandemi sonrasında hayatımızda nelerin değişeceğini sorduğumuzda ise üniversite öğrencilerinin büyük bir bölümü hayatımızda birçok şeyin artık eskisi olmayacağını düşünüyor, özellikle hijyen konusunda daha hassas olunacağının, bir süre toplu etkinliklerde tedirgin olunacağını düşünüyor. Bunların beraberinde pandemi ile beraber eskiden rutinimiz olan her şeyin aslında kıymetli olduğunu fark ettik.

Bu araştırmanın detaylı raporunu incelemek için : covid-19_universite ogrencileri arastirma sonucu