Bilgisayarlı Görü ve Görüntü İşleme

Bilgisayarlı görü nedir ?

Bilgisayarlı görü temel olarak bilgisayarların, insanlar gibi görmesini sağlamaktır. İnsanların gördükleri nesneleri, sahneleri anlamlandırması gibi bilgisayarın da gördüğü görsel verileri anlamlandırabilmesi amaçlanıyor. bu görsel verilere bilgisayarları kullanarak, bilgisayarda görü ile anlam vermeye çalışıyoruz. İşte burdaki asıl soru bunu nasıl yapıyoruz. Bunu başarabilmek için yapay zekadan görüntü işlemeden ve makine öğrenmesinden yardım alıyoruz. Ben bilgisayarda görünün, görüntü işleme alt başlığından bahsetmek istiyorum.

[şekil1]

Görüntü işleme nedir ?

Görüntü işlemeye giriş yapmadan önce görüntü kavramını ele almak istiyo-
rum.

Görüntü, sürekli gibi görünse de aslında parçalardan oluşan yapılardır. Bu
parçalara ise piksel denmektedir. Her görüntü, iki boyutlu piksel dizisidir. Ka-
meralarda görünen 1280 x 720, 1920 x 1080 gibi sayılar ise görüntünün çözü-
nürlüğünü göstermektedir. Aslında bu sayılar, görüntü üzerindeki yatay ve di-
key uzunluklarda bulunan piksel sayısını ifade etmektedir. Her bir piksel, RGB
denilen ve üç ana renk olan kırmızı, mavi ve yeşil renklerinin yoğunluklarının
ayarlanmasıyla elde edilen farklı renklerden oluşurlar. Bu sayede, farklı gö-
rüntüler elde edilir ve bu görüntüler bilgisayarların anlayabileceği şekilde ‘0’
ve ‘1’ ler ile ifade edilirler. [1]


[şekil2]

Görüntü işleme ise herhangi bir aygıt aracılığıyla alınıp bilgisayara aktarılan görüntüler üzerinde herhangi bir işlem yapabilmeyi sağlayan tekniğe verilen isimdir. Görüntü işemenin amaçları;
Görselleştirme, bir kısmı görünen nesneleri görünür hale getirme
Görüntü iyileştirme, lekeleri ortadan kaldırma, gürültü giderme
Görüntüde yüksek çözünürlük yakalama
Desen, şekil tanıma
Nesne ayırt etme olarak söylenebilir.

[şekil3]

Peki bunları yaparken hangi aşamalardan geçiyoruz?

Göürüntü işleme temel olarak 5 aşamada incelenir.

Elde Etme: Sayısal görüntü sayısal kamera ile elde edilir.
Ön İşleme: Sayısal görüntüyü kullanmadan önce bazı ön işlemlerden geçirmek gerekir. Bunlar; görüntü iyileştirme, görüntü onarma

buy kamagra 100mg

, görüntü sıkıştırma işlemleridir. Görüntünün elde edilmesi ve ön işleme tabi tutulması düşük seviyeli görüntü işleme olarak adlandırılır.
Bölümleme: Bu işlemin alt başlıkları; bölütleme, parçalara ayırma, segmentasyon olarak adlandırılır.
Çıkarım: Elde edilen ham bilgilerin, istenilen farklı özelliklerin, ayrıntıların ön plana çıkarılmasıdır.
Yorumlama: Bu son kısımda artık bazı yapay zeka algoritmaları ile işlenen görüntü içerisindeki farklı nesnelerin ve alanların sınıflara ayrılması ve etiketlendirilmesi yapılır. [2]

Görüntü İşlemenin Kullanım alanları

Askeri Endüstri (denizaltı sonic dalga taramaları) , sualtı görüntüleme
Güvenlik, kriminal laboratuarlar
Tıp
Tümör, damar gibi yapıların belirginlestirilmesi, Tomografi, Ultrason
Robotik, trafik, astronomi, radar, gazete ve fotoğraf endüstrisi uygulamaları
Hayvancılık (sığır eti kalite tayini) , petrol arama
Fizik, sanat, biyomedikal alanları
Uzaktan algılama uygulamaları
Uydu görüntüleri üzerinde nüfus yoğunluğu, yerlesim yerleri, çevre kirliliği ve benzeri
çevresel sartların tespiti
Uydu görüntüleri üzerinde hava gözlem ve tahmin uygulamaları
Yüz tanıma ve Güvenlik Sistemleri gibi alanlarda görüntü işleme aktif olarak kullanılmaktadır. [3]

[şekil4]

[şekil5]

Sonuç olarak, Günümüzde görüntü işleme ile ilgili teknolojiler hızla gelişen ve
dünya standartlarını önünde sürükleyen sistemlerin gelişmesini sağlamıştır. Gelecekte de hız kesecek gibi görünmeyen bu gelişimde mühendislerin, akademisyenlerin, destek kuruluşlarının ve şirket yöneticilerinin konuya önem verip tasarım, eğitim ve yatırım çalışmalarına hız vermeleri, gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye ulaşarak yeni ufuklarda söz sahibi olmamızı sağlayacak önemli bir adımdır. [4]

KAYNAKÇA

[1]https://www.ceyrekmuhendis.com/goruntu-isleme-nedir-ve-nerelerde-kullanilir/
[2]https://medium.com/@gizemcumen85/g%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BC-i%CC%87%C5%9Fleme-teknolojisi-image-processing-262bb58fbb27
[3]https://osmansecer.net/goruntu-isleme-alanlari/
[4]https://www.emo.org.tr/ekler/a9604e461daae88_ek.pdf?dergi=625
[şekil1]https://peakup.org/blog/yeni-baslayanlar-icin-goruntu-islemeye-giris/
[şekil2]https://www.ceyrekmuhendis.com/goruntu-isleme-nedir-ve-nerelerde-kullanilir/
[şekil3]https://www.benimuhendisim.com/goruntu-isleme/
[şekil4]https://www.cbronline.com/wp-content/uploads/2018/05/Mona-lIsa-test-570×300.jpg
[şekil5]https://lh3.googleusercontent.com/proxy/H1G3Y5WM5cM7JVB69R6oRSIlNBmdT5Z42YmI037-rFpa8SuLa0iEFMKccMws4qJ2XAN9fFHQDhOnOy9RTkpF-hLKaf1rYsVQoh9IvQN6bQXCqs1MNto