Veri Bilimi 101 Semineri

VERİ BİLİMİ 101 SEMİNERİ

Data Club’ın ilk seminerini 10 Ekim 2019 saat 17:30’da İstanbul Üniversitesi İktisat Ek Binası 2’de gerçekleştirdik!

Son yıllarda Yapay Zeka, Büyük Veri, Derin Öğrenme kavramlarını sıklıkla duyuyoruz. Peki bunlar
aslında neleri tanımlıyor? Veri olmazsa bu kavramlar birer hiçler(?). Peki veri nedir? Bu ilk seminerimizde günümüzün yakıtı veriyi tanımını ve veriyle neler yapabiliriz danışman hocamız Dr.Serra ÇELİK’in bilgi ve tecrübeleriyle öğrendik. Danışman hocamız Dr. Serra ÇELİK ve katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.